شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی
  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی

  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  23 نمایش
  1,990,000ریال

  اطلاعات مالی و اقتصادی در طرح توجیهی راه اندازی نانوایی (لواش و فانتزی یا باگت)
  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی – آیا قصد راه اندازی کسب و کار نانوایی خود را دارید؟ یک طرح توجیهی خوب توسعه یافته برای درک جنبه های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری شما ضروری است. در این مقاله توضیح مفصلی در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی موجود در طرح کسب و کار یک نانوایی ارائه می دهیم. هر ردیف از جدول ارائه شده به طور کامل توضیح داده می شود تا به شما کمک کند درک جامعی از الزامات مالی و پیش بینی های مرتبط با کسب و کار نانوایی به دست آورید.

  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی (لواش و فانتزی
  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی

  1. معرفی
  بخش مقدمه طرح توجیهی یک نمای کلی از سرمایه گذاری نانوایی، اهداف آن و هدف تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی ارائه می دهد. زمینه را برای درک جنبه های مالی طرح کسب و کار فراهم می کند.

  2. سرمایه گذاری سرمایه
  سرمایه گذاری سرمایه به مجموع وجوه مورد نیاز برای ایجاد و راه اندازی نانوایی اطلاق می شود. هم شامل سرمایه ثابت و هم سرمایه در گردش می شود. در این صورت کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای نانوایی 17883 میلیون ریال است.

  3. سرمایه ثابت
  سرمایه ثابت نشان دهنده وجوه مورد نیاز برای دارایی های بلندمدت مانند ساختمان ها، زمین و تجهیزات است. سرمایه گذاری ثابت برای نانوایی بالغ بر 15998 میلیون ریال است.

  4. سرمایه در گردش
  سرمایه در گردش سرمایه مورد نیاز برای عملیات روزانه شامل موجودی، مواد اولیه و هزینه های عملیاتی است. سرمایه در گردش مورد نیاز نانوایی 1885 میلیون ریال است.

  5. بازگشت سرمایه
  بازگشت سرمایه (ROI) سودآوری کسب و کار نانوایی را اندازه گیری می کند. به صورت درصد بیان می شود و نشان دهنده سود ایجاد شده نسبت به کل سرمایه گذاری است. در این مورد، ROI 62٪ است.

  6. دوره بازپرداخت
  دوره بازپرداخت زمان مورد نیاز برای بازیابی سرمایه اولیه است. برای این تجارت نانوایی، دوره بازپرداخت 1.6 سال است.

  7. سود خالص
  سود خالص درآمدی است که پس از کسر تمام هزینه‌ها از جمله هزینه‌های عملیاتی، حقوق و مالیات به دست می‌آید. سود خالص نانوایی 11020 میلیون ریال است.

  8. سود ناخالص
  سود ناخالص نشان دهنده سود حاصل از فروش محصولات یا خدمات قبل از کسر هزینه های عملیاتی است. در این صورت سود ناخالص 27048 میلیون ریال است.

  9. هزینه خرید قطعات و مواد اولیه
  این به هزینه های انجام شده برای خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای عملیات نانوایی اشاره دارد. بهای تمام شده 30952 میلیون ریال است.

  10. هزینه های عملیاتی سالانه
  هزینه های عملیاتی سالانه شامل تمام هزینه های مربوط به راه اندازی نانوایی به صورت سالانه می شود. برای این کسب و کار هزینه های عملیاتی مورد نیاز سالانه 12141 میلیون ریال است.

  11. ارزش افزوده خالص
  ارزش افزوده خالص نشان دهنده ارزش ایجاد شده توسط عملیات نانوایی پس از کسر ارزش مصرف میانی است. ارزش افزوده خالص این تجارت 25383 میلیون ریال است.

  12. ارزش افزوده ناخالص
  ارزش افزوده ناخالص کل ارزش ایجاد شده توسط عملیات نانوایی شامل ارزش مصرف میانی است. ارزش افزوده ناخالص 25928 میلیون ریال است.

  13. هزینه های نگهداری و تعمیرات
  این هزینه ها شامل هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات می شود. هزینه نگهداری و تعمیرات نانوایی سالانه 149 میلیون ریال است.

  14. هزینه های استهلاک
  هزینه های استهلاک منعکس کننده کاهش ارزش دارایی ها در طول زمان به دلیل فرسودگی است. هزینه استهلاک این کسب و کار بالغ بر 377 میلیون ریال است.

  15. سرمایه گذاری سرمایه برای ساختمان ها و تأسیسات
  این نشان دهنده سرمایه مورد نیاز برای ساخت یا به دست آوردن ساختمان ها و امکانات برای نانوایی است. سرمایه گذاری برای ساختمان ها و تأسیسات 840 میلیون ریال است.

  16. سرمایه گذاری سرمایه برای خرید تجهیزات
  این به سرمایه مورد نیاز برای خرید تجهیزات نانوایی مانند فر، میکسر و یخچال اشاره دارد. سرمایه مورد نیاز برای تجهیزات 5340 میلیون ریال است.

  17. هزینه های متغیر
  هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که بر اساس سطح تولید یا فروش در نوسان هستند. در این صورت هزینه های متغیر 36544 میلیون ریال است.

  18. سرمایه گذاری سرمایه برای حمل و نقل شهری و کارگاهی
  این نشان دهنده سرمایه گذاری سرمایه مورد نیاز برای وسایل نقلیه حمل و نقل و لجستیک در داخل شهر و کارگاه است. سرمایه گذاری برای حمل و نقل 0 میلیون ریال است.

  19. ارزش فروش محصولات
  ارزش فروش محصولات کل درآمد حاصل از فروش محصولات نانوایی است. در این صورت ارزش فروش 58000 میلیون ریال می باشد.

  20. هزینه های ثابت
  هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که بدون توجه به سطح تولید یا فروش ثابت می مانند. هزینه ثابت نانوایی 8097 میلیون ریال است.

  21. تعداد پرسنل مورد نیاز
  این نشان دهنده تعداد پرسنل مورد نیاز برای فعالیت نانوایی است. برای این کسب و کار، در مجموع 7 کارمند مورد نیاز است.

  22. هزینه های قبل از بهره برداری
  هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینه های انجام شده قبل از شروع عملیات نانوایی می باشد. هزینه های پیش از بهره برداری برای این کسب و کار بالغ بر 168 میلیون ریال است.

  23. هزینه های حامل های انرژی
  هزینه های حامل های انرژی به هزینه های مرتبط با سوخت، آب آشامیدنی، برق و سایر منابع انرژی اشاره دارد. هزینه حامل های انرژی برای نانوایی 971 میلیون ریال است.

  24. حقوق سالانه کارکنان
  این نشان دهنده کل هزینه حقوق سالانه کارکنان نانوایی است. سالانه حقوق 9946 میلیون ریال است.

  25. ارزش افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده
  ارزش افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده نشان دهنده سود تولید شده توسط نانوایی نسبت به ارزش کل خدمات ارائه شده است. در این صورت 45 درصد است.

  26. ارزش افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده
  ارزش افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده نشان دهنده سود خالص تولید شده توسط نانوایی نسبت به ارزش کل خدمات ارائه شده است. ارزش افزوده خالص 44 درصد است.

  27. ارزش افزوده خالص به کل سرمایه گذاری
  ارزش افزوده خالص به کل سرمایه گذاری، سودآوری نانوایی را نسبت به کل سرمایه گذاری انجام شده اندازه گیری می کند. در این صورت 142 درصد است.

  28. سرانه سرمایه ثابت
  سرمایه ثابت سرانه نشان دهنده میزان سرمایه گذاری ثابت به ازای هر کارمند است. برای این نانوایی 2285 میلیون ریال است.

  29. کل سرمایه گذاری سرانه
  کل سرمایه گذاری سرانه به میزان کل سرمایه گذاری به ازای هر کارمند اشاره دارد. در این صورت 2555 میلیون ریال است.

  30. سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده
  این نسبت نشان دهنده سود خالص تولید شده توسط نانوایی نسبت به ارزش کل خدمات ارائه شده است. سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده 19 درصد است.

  31. ارزش سرانه خدمات ارائه شده
  ارزش سرانه خدمات ارائه شده نشان دهنده ارزش تولید شده توسط هر یک از کارکنان از نظر خدمات ارائه شده است. برای این نانوایی 8286 میلیون ریال است.

  32. نسبت سود خالص به سرمایه ثابت
  نسبت سود خالص به سرمایه ثابت، سودآوری کسب و کار را نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ثابت اندازه گیری می کند. در این صورت 12 درصد است.

  33. ارزش فعلی خالص (NPV)
  ارزش فعلی خالص (NPV) یک شاخص مالی است که سودآوری یک سرمایه گذاری را با محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی نشان می دهد. NPV برای این نانوایی 23378 میلیون ریال است.

  34. نسبت NPV به سرمایه گذاری اولیه
  نسبت NPV به سرمایه گذاری اولیه ارزش فعلی خالص را با سرمایه گذاری اولیه مقایسه می کند. در این مورد، این نسبت 25٪ است.

  35. IRR نرمال
  نرخ بازده داخلی عادی (IRR) نشان دهنده نرخ بازده سالانه یک سرمایه گذاری است. برای این نانوایی، IRR معمولی 140 درصد است.

  36. IRR بدبینانه
  IRR بدبینانه یک تخمین محافظه کارانه از نرخ بازده داخلی را نشان می دهد. در این مورد، IRR بدبینانه 75٪ است.

  نتیجه گیری
  درک جنبه های مالی و اقتصادی طرح توجیهی نانوایی برای ارزیابی دوام و سودآوری بالقوه آن بسیار مهم است. با تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات مالی ارائه شده، می توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و پایه محکمی برای سرمایه گذاری نانوایی خود ایجاد کنید.

  الف) اطلاعات  ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر
  ردیفعنوان شاخص اطلاعاتیمیزانواحد
  1ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر38درصد
  ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح
  ردیفعنوان شاخص اطلاعاتیمیزانواحد
  1میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح17,883میلیون ریال
  2میزان سرمایه ثابت15,998میلیون ریال
  3میزان سرمایه در گردش1,885میلیون ریال
  4نرخ برگشت سرمایه62درصد
  5مدت زمان برگشت سرمایه1.6سال
  6سود خالص11,020میلیون ریال
  7سود ناخالص27,048میلیون ریال
  8هزینه خرید قطعات و مواد اولیه30,952میلیون ریال
  9هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح12,141میلیون ریال
  10ارزش افزوده خالص طرح25,383میلیون ریال
  11ارزش افزوده ناخالص طرح25,928میلیون ریال
  12هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح149میلیون ریال
  13هزینه های استهلاک طرح377میلیون ريال
  14سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها840میلیون ریال
  15سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات5,340میلیون ریال
  16هزینه های متغیر طرح36,544میلیون ریال
  17سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی0میلیون ریال
  18ارزش فروش محصولات58,000میلیون ریال
  19هزینه های ثابت طرح8,097میلیون ریال
  20تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح7نفر
  21هزینه های قبل از بهره برداری طرح168میلیون ریال
  22هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…)971میلیون ریال
  23میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح9,946میلیون ریال
  24نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده45درصد
  25نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده44درصد
  26نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل142درصد
  27سرانه سرمایه ثابت2,285میلیون ریال
  28سرانه سرمایه گذاری کل2,555میلیون ریال
  29نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده19درصد
  30سرانه ارزش خدمات ارائه شده8,286میلیون ریال
  31نسبت سود خالص به سرمایه ثابت12درصد
  32مقدار NPV23,378میلیون ریال
  33مقدار NPV/I25درصد
  34میزان IRR در حالت عادی140درصد
  35میزان IRR در حالت بدبینانه75درصد

  درباره پشتیبانی محصول

  کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان مارکت ام ال ام بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  23 نمایش
  1,990,000ریال
  مزایای شما از این خرید:
  6 ماه پشتیبانی اریگان
  دانلود مادام العمر محصولات
  دانلود رایگان آپدیت محصولات
  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  تعداد پارت: 1
  اندازه: 1 مگابایت
  فرمت: zip,pdf,doc
  زبان: فارسی
  به روز شده در:
  ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی

  سایر محصولات پروژه ! Other Products

  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار – هدف از این مقاله ارائه توضیحات دقیق در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی جدول توجیهی پروژه نخلستان می باشد. جدول شامل شاخص ها و ارقام مختلف مربوط به جنبه های مالی پروژه می باشد. با درک این معیارهای کلیدی، [...]
  25 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی پرورش قارچ
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  معرفی طرح توجیهی پرورش قارچ 1402 در این مقاله به بررسی جنبه های مالی و اقتصادی طرح توجیهی پرورش قارچ می پردازیم. ما اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای سرمایه، شاخص های مالی و دوام اقتصادی پروژه ارائه خواهیم داد. با درک جنبه های مالی، سرمایه گذاران و کارآفرینان آینده نگر می توانند [...]
  25 نمایش
  1
  2,490,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  24 نمایش
  1
  1,450,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  24 نمایش
  1
  1,450,000ریال

  محصولات مرتبط Related Products

  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار – هدف از این مقاله ارائه توضیحات دقیق در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی جدول توجیهی پروژه نخلستان می باشد. جدول شامل شاخص ها و ارقام مختلف مربوط به جنبه های مالی پروژه می باشد. با درک این معیارهای کلیدی، [...]
  25 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی پرورش قارچ
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  معرفی طرح توجیهی پرورش قارچ 1402 در این مقاله به بررسی جنبه های مالی و اقتصادی طرح توجیهی پرورش قارچ می پردازیم. ما اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای سرمایه، شاخص های مالی و دوام اقتصادی پروژه ارائه خواهیم داد. با درک جنبه های مالی، سرمایه گذاران و کارآفرینان آینده نگر می توانند [...]
  25 نمایش
  1
  2,490,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  24 نمایش
  1
  1,450,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۱۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  24 نمایش
  1
  1,450,000ریال
  1649 شناسه محصول
  23 نمایش