شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ طرح توجیهی کشتارگاه مرغ

  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  128 نمایش
  2,490,000ریال

  مطالعه امکان سنجی و طرح توجیهی کشتارگاه مرغ 1402
  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ – آیا قصد سرمایه گذاری در کشتارگاه طیور را دارید؟ قبل از برداشتن هر قدمی، انجام یک مطالعه امکان سنجی برای ارزیابی جنبه های اقتصادی و مالی پروژه بسیار مهم است. این مقاله با هدف ارائه توضیح مفصلی از جدول “اطلاعات و داده های اقتصادی” در مطالعه امکان سنجی است. هر ردیف در جدول نشان دهنده یک شاخص خاص مربوط به نیازهای مالی پروژه است. بیایید به جزئیات بپردازیم:

  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ

  الف) اطلاعات  ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر
  ردیفعنوان شاخص اطلاعاتیمیزانواحد
  1ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر13درصد
  ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح
  ردیفعنوان شاخص اطلاعاتیمیزانواحد
  1میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح372,964میلیون ریال
  2میزان سرمایه ثابت371,073میلیون ریال
  3میزان سرمایه در گردش1,891میلیون ریال
  4نرخ برگشت سرمایه33درصد
  5مدت زمان برگشت سرمایه3.0سال
  6سود خالص122,429میلیون ریال
  7سود ناخالص201,240میلیون ریال
  8هزینه خرید قطعات و مواد اولیه10,160میلیون ریال
  9هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح33,054میلیون ریال
  10ارزش افزوده خالص طرح171,667میلیون ریال
  11ارزش افزوده ناخالص طرح193,034میلیون ریال
  12هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح7,617میلیون ریال
  13هزینه های استهلاک طرح20,369میلیون ريال
  14سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها76,950میلیون ریال
  15سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات203,000میلیون ریال
  16هزینه های متغیر طرح17,715میلیون ریال
  17سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی56,300میلیون ریال
  18ارزش فروش محصولات211,400میلیون ریال
  19هزینه های ثابت طرح26,007میلیون ریال
  20تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح24نفر
  21هزینه های قبل از بهره برداری طرح998میلیون ریال
  22هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…)589میلیون ریال
  23میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح2,664میلیون ریال
  24نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده91درصد
  25نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده81درصد
  26نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل46درصد
  27سرانه سرمایه ثابت15,461میلیون ریال
  28سرانه سرمایه گذاری کل15,540میلیون ریال
  29نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده58درصد
  30سرانه ارزش خدمات ارائه شده8,808میلیون ریال
  31نسبت سود خالص به سرمایه ثابت12درصد
  32مقدار NPV108,397میلیون ریال
  33مقدار NPV/I28درصد
  34میزان IRR در حالت عادی36درصد
  35میزان IRR در حالت بدبینانه31درصد

  1. کل سرمایه مورد نیاز طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  در ردیف اول جدول مجموع سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه کشتارگاه طیور 372964 میلیون ریال نشان داده شده است.

  2. سرمایه گذاری سرمایه ثابت
  ردیف دوم نشان دهنده سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز پروژه می باشد که مبلغ 371073 میلیون ریال می باشد. این شامل هزینه زمین، ساختمان و سایر دارایی های ثابت می شود.

  3. سرمایه در گردش
  سرمایه در گردش مورد نیاز پروژه در ردیف سوم یک میلیون و 891 میلیون ریال ذکر شده است. سرمایه در گردش با پوشش هزینه های روزانه، عملکرد سالم کشتارگاه را تضمین می کند.

  4. بازگشت سرمایه (ROI)
  ردیف چهارم درصد بازگشت سرمایه (ROI) را ارائه می دهد که 33 درصد تخمین زده می شود. ROI سودآوری پروژه را با مقایسه سود و هزینه های مرتبط با آن نشان می دهد.

  5. دوره بازپرداخت
  دوره بازپرداخت، که در ردیف پنجم ذکر شده است، نشان دهنده زمان مورد نیاز برای بازیابی سرمایه اولیه پروژه است. در این مورد، دوره بازپرداخت 3.0 سال تخمین زده می شود.

  6. سود خالص طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  ردیف ششم سود خالص مورد انتظار از پروژه کشتارگاه طیور را به مبلغ 122429 میلیون ریال نشان می دهد. سود خالص عبارت است از درآمد باقیمانده پس از کسر تمام هزینه ها از درآمد.

  7. سود ناخالص
  ردیف هفتم نشان دهنده سود ناخالص است که 201240 میلیون ریال برآورد شده است. سود ناخالص درآمد حاصل از کسر بهای تمام شده کالای فروخته شده است.

  8. هزینه های خرید قطعات و مواد اولیه
  ردیف هشتم هزینه های مربوط به خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای بهره برداری از کشتارگاه را برجسته می کند. این هزینه بالغ بر 10160 میلیون ریال است.

  9. هزینه های عملیاتی سالانه
  ردیف نهم اطلاعاتی در مورد هزینه های عملیاتی سالانه لازم برای پروژه ارائه می دهد که بالغ بر 33054 میلیون ریال می باشد. این هزینه ها شامل حقوق، آب و برق، نگهداری و سایر هزینه های عملیاتی می شود.

  10. ارزش افزوده خالص
  ردیف دهم نشان دهنده خالص ارزش افزوده پروژه است که بالغ بر 171667 میلیون ریال می باشد. ارزش افزوده خالص سهم پروژه در کل اقتصاد است.

  11. ارزش افزوده ناخالص
  ردیف یازدهم نشان دهنده ارزش افزوده ناخالص پروژه است که بالغ بر 193034 میلیون ریال است. ارزش افزوده ناخالص شامل ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده توسط پروژه است.

  12. هزینه های نگهداری و تعمیرات
  ردیف دوازدهم هزینه های نگهداری و تعمیرات سالانه پروژه را نشان می دهد که بالغ بر 7617 میلیون ریال ی می باشد. این هزینه ها عملکرد مناسب و طول عمر کشتارگاه را تضمین می کند.

  13. هزینه های استهلاک طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  ردیف سیزدهم نشان دهنده هزینه های استهلاک پروژه است که بالغ بر 20369 میلیون ریال می باشد. استهلاک نشان دهنده فرسودگی تدریجی دارایی ها در طول زمان است.

  14. سرمایه مورد نیاز ساختمانها و تأسیسات
  در ردیف چهاردهم سرمایه مورد نیاز برای تملک ساختمان و تأسیسات کشتارگاه طیور 76950 میلیون ریال است.

  15. سرمایه مورد نیاز برای خرید تجهیزات
  ردیف پانزدهم سرمایه مورد نیاز برای خرید تجهیزات را تامین می کند که مبلغ 203000 میلیون ریال است. این سرمایه گذاری های تجهیزاتی برای عملکرد کارآمد کشتارگاه ضروری است.

  16. هزینه های متغیر پروژه
  ردیف شانزدهم هزینه های متغیر مرتبط با پروژه را که بالغ بر 17715 میلیون ریال می باشد برجسته می کند. هزینه های متغیر متناسب با سطح تولید یا بهره برداری متفاوت است.

  17. سرمایه مورد نیاز وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی
  ردیف هفدهم نشان دهنده سرمایه مورد نیاز وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی است که مبلغ 56300 میلیون ریال است. این وسایل برای حمل و نقل کالا و مواد ضروری است.

  18. ارزش فروش محصولات
  ردیف هجدهم ارزش فروش خدمات کشتارگاه را 211400 میلیون ریال نشان می دهد.

  19. هزینه های ثابت پروژه
  ردیف نوزدهم هزینه های ثابت مربوط به پروژه را که بالغ بر 26007 میلیون ریال می باشد، ترسیم می کند. هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که بدون توجه به سطح تولید ثابت می مانند.

  20. تعداد پرسنل مورد نیاز برای اجرای پروژه
  در ردیف بیستم تعداد کارکنان مورد نیاز ذکر شده است برای اجرای پروژه که 24 نفر می باشد.

  21. هزینه های قبل از عملیات
  ردیف بیست و یکم نشان دهنده هزینه های پیش از بهره برداری پروژه است که بالغ بر 998 میلیون ریال می باشد. این هزینه ها شامل تحقیقات، مجوزها و سایر هزینه های قبل از راه اندازی است.

  22. هزینه های حامل های انرژی (سوخت، آب آشامیدنی، برق و غیره)
  ردیف بیست و دوم اطلاعاتی در مورد هزینه های مرتبط با حامل های انرژی مانند سوخت، آب آشامیدنی و برق ارائه می دهد. این هزینه ها بالغ بر 589 میلیون ریال ی است.

  23. حقوق سالانه کارکنان
  ردیف بیست و سوم حقوق سالانه کارکنان مشمول اجرای پروژه را نشان می دهد که بالغ بر 2664 میلیون ریال می باشد.

  24. نسبت ارزش ناخالص افزوده شده به خدمات
  ردیف بیست و چهارم نشان دهنده نسبت ارزش افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده است که 91 درصد است.

  25. ارزش خالص افزوده شده به نسبت ارزش خدمات
  ردیف بیست و پنجم نشان دهنده نسبت ارزش افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده است که 81 درصد است.

  26. ارزش خالص افزوده شده به نسبت کل سرمایه گذاری
  ردیف بیست و ششم نشان دهنده نسبت ارزش افزوده خالص به کل سرمایه گذاری است که 46 درصد است.

  27. سرانه سرمایه ثابت
  ردیف بیست و هفتم نشان دهنده سرانه سرمایه گذاری ثابت است که مبلغ 15461 میلیون ریال است.

  28. کل سرمایه گذاری سرانه طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  ردیف بیست و هشتم نشان دهنده کل سرمایه گذاری سرانه است که 15540 میلیون ریال است.

  29. نسبت سود خالص به ارزش خدمات
  ردیف بیست و نهم نشان دهنده نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده است که 58 درصد است.

  30. ارزش خدمات سرانه
  ردیف سی ام نشان دهنده ارزش سرانه خدماتی است که 8808 میلیون ریال است.

  31. نسبت سود خالص به سرمایه ثابت
  سطر سی و یکم نشان دهنده نسبت سود خالص به سرمایه ثابت است که 12 درصد است.

  32. ارزش فعلی خالص (NPV)
  ردیف سی و دوم ارزش فعلی خالص پروژه را 108397 میلیون ریال نشان می دهد. NPV سودآوری یک سرمایه گذاری را در طول عمر آن با تنزیل جریان های نقدی آتی به ارزش فعلی آنها تعیین می کند.

  33. نسبت NPV به سرمایه گذاری طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  ردیف سی و سوم نشان دهنده نسبت NPV به سرمایه گذاری اولیه است که 28٪ است.

  34. نرخ بازده عادی (IRR)
  سطر سی و چهارم نرخ بازده نرمال (IRR) پروژه را نشان می دهد که 36 درصد است. IRR نرخ تنزیلی است که در آن NPV پروژه صفر می شود.

  35. نرخ بازده بدبینانه (IRR)
  ردیف سی و پنجم نشان دهنده نرخ بازده بدبینانه (IRR) برای پروژه است که 31 درصد است. IRR بدبینانه منعکس کننده یک تخمین محافظه کارانه از سودآوری پروژه است.

  نتیجه گیری:
  با تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده در جدول، سرمایه گذاران بالقوه می توانند قابلیت مالی و مزایای اقتصادی ایجاد یک کشتارگاه مرغ را ارزیابی کنند. داده ها به تعیین نیازهای سرمایه، سودآوری، بازگشت سرمایه و سایر جنبه های مالی کلیدی پروژه کمک می کند.

  یک مطالعه امکان‌سنجی کامل قبل از ورود به هر کسب‌وکاری، از جمله کشتارگاه‌های مرغ، ضروری است. جدول “اطلاعات و داده های اقتصادی” یک نمای کلی از ملاحظات مالی مرتبط با پروژه ارائه می دهد و به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند.

  سرفصل های طرح توجیهی کشتارگاه مرغ شامل:

  • محاسبه سرمايه ثابت مورد نياز طرح کشتارگاه مرغ
   – زمین
   – سرمايه مورد نياز جهت محوطه سازي
   – سرمايه مورد نياز جهت ساخت و سازهای
   – سرمايه مورد نياز جهت تامين ؛ نصب و راه اندازی تاسیسات
   – سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل حمل و نقل کارگاهی و شهري
   – سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل اداري ، آزمایشگاه و پشتيباني
   – سرمايه مورد نياز جهت تامين , نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز
   – سرمایه مورد نیاز خرید انشعابات مورد نیاز
   – هزينه هاي قبل از بهره برداري
   – جمع بندي تعیین میزان سرمایه ثابت مورد نیاز اجرای طرح کشتارگاه طیور
  • محاسبه هزینه های عملیاتی سالانه مورد نياز طرح کشتارگاه مرغ
   – هزینه های حقوق و مزاياي سالانه کارکنان
   – هزینه های سالانه حامل¬های انرژی و ارتباطات
   – هزینه های سالانه استهلاک
   – هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات
   – هزینه های سالانه اداری و پشتیبانی
   – جمع بندي تعیین میزان هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز اجرای طرح کشتارگاه طیور
  • محاسبه سرمایه در گردش مورد نياز طرح کشتارگاه مرغ
   – هزینه های خرید سالانه مواد اولیه مورد نیاز
   – جمع بندي تعیین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای طرح
  • محاسبه سرمايه کل مورد نياز طرح کشتارگاه مرغ
   – ارزش محصولات توليد شده (گوشت مرغ بسته بندی شده)
  • متوسط ارزش سود خالص درطول يک سال کاري
   – محاسبه سود ناخالص
   – محاسبه سود قبل از پرداخت مالیات
   – محاسبه سود خالص
  • متوسط ميزان برگشت سرمايه نسبت به سود خالص
  • مدت زمان برگشت سرمايه
  • تعیین نقطه سربسری – محاسبه متوسط هزینه های ثابت سالانه
   – محاسبه متوسط هزینه های متغیر سالانه
   – محاسبه نقطه سربسری ارائه خدمات ارائه شده
  • تجزيه و تحليل شاخص های (نسبت های) مالی طرح
  • محاسبه شاخص های تصمیم گیری و تحلیل اقتصادی کشتارگاه طیور
   – محاسبه ارزش فعلی خالص طرح Net Present Value ) NPV)
   – محاسبه ارزش فعلی درآمدهای طرح
   – محاسبه ارزش فعلی هزینه های طرح
   – نحوه محاسبه مقدار NPV
   – محاسبه نرخ بازگشت سرمایه NPV Ratio) NPV/I)
   – محاسبه نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return ) IRR)
   – تحلیل حساسیت

  درباره پشتیبانی محصول

  کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان مارکت ام ال ام بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  128 نمایش
  2,490,000ریال
  مزایای شما از این خرید:
  6 ماه پشتیبانی اریگان
  دانلود مادام العمر محصولات
  دانلود رایگان آپدیت محصولات
  طرح توجیهی کشتارگاه مرغ
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  تعداد پارت: 1
  اندازه: 1 مگابایت
  فرمت: zip,pdf,doc
  به روز شده در:
  ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی

  سایر محصولات پروژه ! Other Products

  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  اطلاعات مالی و اقتصادی در طرح توجیهی راه اندازی نانوایی (لواش و فانتزی یا باگت) طرح توجیهی راه اندازی نانوایی – آیا قصد راه اندازی کسب و کار نانوایی خود را دارید؟ یک طرح توجیهی خوب توسعه یافته برای درک جنبه های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری شما ضروری است. در این مقاله [...]
  111 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار – هدف از این مقاله ارائه توضیحات دقیق در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی جدول توجیهی پروژه نخلستان می باشد. جدول شامل شاخص ها و ارقام مختلف مربوط به جنبه های مالی پروژه می باشد. با درک این معیارهای کلیدی، [...]
  102 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی پرورش قارچ
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  معرفی طرح توجیهی پرورش قارچ 1402 در این مقاله به بررسی جنبه های مالی و اقتصادی طرح توجیهی پرورش قارچ می پردازیم. ما اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای سرمایه، شاخص های مالی و دوام اقتصادی پروژه ارائه خواهیم داد. با درک جنبه های مالی، سرمایه گذاران و کارآفرینان آینده نگر می توانند [...]
  113 نمایش
  1
  2,490,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  95 نمایش
  1
  1,450,000ریال

  محصولات مرتبط Related Products

  طرح توجیهی راه اندازی نانوایی لواش و فانتزی
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  اطلاعات مالی و اقتصادی در طرح توجیهی راه اندازی نانوایی (لواش و فانتزی یا باگت) طرح توجیهی راه اندازی نانوایی – آیا قصد راه اندازی کسب و کار نانوایی خود را دارید؟ یک طرح توجیهی خوب توسعه یافته برای درک جنبه های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری شما ضروری است. در این مقاله [...]
  111 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار طرح توجیهی نخلستان خرما ۵ هکتار – هدف از این مقاله ارائه توضیحات دقیق در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی جدول توجیهی پروژه نخلستان می باشد. جدول شامل شاخص ها و ارقام مختلف مربوط به جنبه های مالی پروژه می باشد. با درک این معیارهای کلیدی، [...]
  102 نمایش
  1
  1,990,000ریال
  طرح توجیهی پرورش قارچ
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  معرفی طرح توجیهی پرورش قارچ 1402 در این مقاله به بررسی جنبه های مالی و اقتصادی طرح توجیهی پرورش قارچ می پردازیم. ما اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای سرمایه، شاخص های مالی و دوام اقتصادی پروژه ارائه خواهیم داد. با درک جنبه های مالی، سرمایه گذاران و کارآفرینان آینده نگر می توانند [...]
  113 نمایش
  1
  2,490,000ریال
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس
  پروژه !
  پروژه ! ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی
  طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس 1402 طرح توجیهی پرورش بز مورسیا ۵۰ راس – بز مورسیا حیوانی با جثه متوسط با گوش ها و دم های کوتاه تر از بسیاری از نژادهای دیگر بز است. گوش های آن ها به صورت افقی و شبیه گوش های نژادهای سوئیسی مانند سانن هستند. در مقایسه […]
  95 نمایش
  1
  1,450,000ریال
  1618 شناسه محصول
  128 نمایش